Aktuellt

16 november 2021

Ny visselblåsarlag 17 december 2021 – Vi hjälper dig!

Whistleblowing: do we need "guardians" or should this fall to HR? -  Personnel Today

Den 17 december träder den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige. Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning. Beroende på storlek, kommer företag ha mellan sex månader och två år på sig att genomföra nödvändiga förändringar av sina system för rapportering av missförhållanden och inrätta ”visselblåsarkanaler” efter att lagen trätt i kraft.

– Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Det övergripande motivet bakom EU-direktivet var att komma åt korruption, lagbrott mot EU-lagstiftning och bedrägerier med EU-medel, säger Sophie Thörne, arbetsrättsjurist på Almega.

Nya visselblåsarlagen mer omfattande

Den nya visselblåsarlagen är mycket detaljerad och omfattande. Jämfört med den tidigare svenska visselblåsarlagen, som rymdes i elva paragrafer, består denna av 60 paragrafer fördelade på tio kapitel. Men trots den nya lagens omfång täcks mycket redan av dagens lagstiftning.

Bland annat är arbetsgivaren sedan tidigare skadeståndsskyldig gentemot en visselblåsare om denne utsatts för repressalier. Även bevisbördan ligger fortsättningsvis på arbetsgivaren. Det har heller inte gått att avtala bort visselblåsarskyddet.

Gäller en bredare personkrets

En av de största förändringarna med den nya lagen är att en bredare personkrets omfattas av lagens skydd. I den nuvarande lagstiftningen är det begränsat till anställda och inhyrda arbetstagare.

– Den nya lagen skyddar förutom arbetstagare och inhyrda arbetstagare även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer i företagsledningen och aktieägare som är verksamma i bolaget. Dessutom omfattas personer som arbetar hos underleverantörer och entreprenörer. 

Missförhållanden av allmänintresse

Tidigare gällde skyddet de arbetstagare som slog larm om ”allvarliga missförhållanden” i en verksamhet, i princip jämförbara med brott där fängelse ingår i straffskalan. Den nya lagen går längre och skyddar även de som visselblåser om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att detta kommer fram. Brott mot lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten är exempelvis av allmänintresse.

Det ska finnas ett berättigat intresse för allmänheten att få reda på uppgifterna för att lagen ska ge skydd, till exempel ifall farliga produkter har kommit ut på marknaden eller skattemedel används felaktigt. 

Krav på rapporteringskanaler

För arbetsgivare med minst 50 anställda innebär den nya visselblåsarlagen en skyldighet att inrätta särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning, som ska kunna ske muntligen eller skriftligen. Lagen bygger också på att rapporteringen som huvudregel ska ske internt först.

– Arbetsgivaren måste skriftligen redogöra för hela processen: vilka rapporteringskanaler som finns, hur rapporterna hanteras och dokumenteras, hur missförhållandena utreds samt hur återkopplingen ska ske.

Privata arbetsgivare som har mellan 50 och 249 arbetstagare kan dock dela rapporteringskanaler med andra. För dessa företag gäller att den interna rapporteringskanalen ska vara klar i december 2023. Företag med minst 250 anställda ska ha sin interna rapporteringskanal på plats senast den 17 juli 2022.

Ny tillsynsmyndighet

Ytterligare en förändring i och med den nya lagen är Arbetsmiljöverket är utsett till tillsynsmyndighet vad gäller företagens rapporteringskanaler, någon sådan tillsyn har tidigare inte funnits.

Vi på Coast Konsult kan hjälpa ert företag med att lösa rutiner och policy för detta. 

Vill du veta mer? Ring 0722 168400

källa: www.almega.se

 

 

 

 

 

Det händer på Coast Konsult

Vi har nu glädjen att presentera vår ny stjärna på Coast Konsult – Marika Andersson. Hon kommer arbeta som Personalkonsult på företagsuppdrag.

Marika har en lång gedigen erfarenhet från ledande positioner i både små och stora bolag. Hennes främsta expertiser hittar vi inom strategiskt och operativt personalarbete, arbetsrätt, lagar & avtal, förhandlingar, styrelse- och ledningsgrupps-arbete och chefs-coachning. Som person är Marika en glad, lösningsfokuserad arbetsmyra som utan för arbetet tycker om att resa och umgås med familj och vänner.

Vi ser fram emot att få komma igång med Marika på uppdrag och presentera henne för nya kunder men också våra redan befintliga.

Är ni i behov av extern personalhjälp så ring oss för mer information. Vi arbetar mot både små och stora företag i hela södra Sverige. 0722-16 84 00

Välkommen Marika!

Pernilla & Råger

______________________________________________________________________

 

Arbetsglädje minskar frånvaron

Arbetsglädje minskar frånvaron. Hur minskar man de stigande sjuktalen? Det enklaste sättet är att jobba med arbetsglädjen, hävdar socialpsykologen Bosse Angelöw..

Arbetsglädje minskar frånvaron

I en tid där stress blivit en folksjukdom och sjuktalen skjuter i höjden behövs mer arbetsglädje. Det anser socialpsykologen Bosse Angelöw som skrivit boken ”Mera arbetsglädje”.

– Arbetsglädjen fungerar som en buffert och stärker immunförsvaret, men vi har glömt bort hur viktigt det är att arbeta strukturerat med den, säger han till Personal & Ledarskap.

Boken är skriven både för chefer och medarbetare.

– Arbetsglädjen är allas ansvar och alla kan bidra till den, men det är chefens sak att initiera, skapa struktur och följa upp.

Bosse Angelöw använder Postcenter Väster i Växjö som ett exempel på vad som kan åstadkommas om man jobbar med arbetsglädjen på en arbetsplats.

Där har ett fortlöpande arbete för att stärka arbetsglädjen resulterat i att trivseln fördubblats, övertiden minskat mer 70 procent och frånvaron minskat avsevärt. Dessutom har 3,3 miljoner kronor sparats.

– Jag tror att man kan få ner sjukfrånvaron ganska rejält. Och alla kan med ganska enkla medel skapa större arbetsglädje. Att ha roligt på jobbet handlar inte om personalfokus utan om fokus på varför man är på jobbet. Att känna lust när man gör bra ifrån sig, mot kunderna eller patienterna. Därför behöver vi ett seriöst och allvarligt förhållningssätt till arbetsglädje, säger Bosse Angelöw.

www.hrnytt.se

 

______________________________________________________________________

 

Hur motiverar du dina medarbetare?

Vad gör man när motivationen tryter hos anställda och medarbetare? Psykologen Tomas Jungert delar med sig av sina bästa tips.

Alla råkar vi ut för att bristande motivation ibland. Kanske beror underskottet på inspiration av att arbetsuppgifterna är tråkiga eller på avsaknad av uppskattning. Oavsett vilket, finns det sätt för dig som chef att boosta dina medarbetare och få dem att hitta glädjen igen.

Yttre motivation som bonusar eller presenter fungerar inte, åtminstone inte på längre sikt.

– Alltför många väljer att gå den enkla vägen. Problemet är att människor vänjer sig väldigt snabbt. Dessutom riskerar så kallade instrumentella belöningar att ta död på medarbetarnas inre motivation, vilket är det som leder till välbefinnande och bra resultat, säger Tomas Jungert docent i psykologi vid Linköpings universitet, till Svenska Dagbladet.

Nyckeln är alltså att väcka medarbetarnas inre motivation till liv. Enligt forskarna Ed Deci och Richard Ryans motivationsteori har alla människor tre behov som behöver tillfredsställas:

1. Vi behöver känna oss kompetenta

Genom tydlig och konkret återkoppling kan du som chef stödja medarbetarnas känsla av att de är duktiga på det de gör. Hemligheten är att inte bara säga att någon har gjort något bra, utan att förklara precis varför det är bra.

2. Vi behöver uppleva självbestämmande

Det gäller alltså för dig som chef att ge medarbetarna så stor frihet som möjligt i sitt yrkesutövande, givetvis inom rimliga ramar – och med ansvar. Inflytande och medbestämmande är väldigt viktiga motivationsfaktorer.

3. Vi behöver ha relationer till andra

Som chef är du en tydlig förebild för dina medarbetare. Framstår du som empatisk och stödjande kommer det beteendet att anammas av dina medarbetare och påverka teamkänslan positivt.

Alla människor vill och behöver bli sedda, därför är social bekräftelse det viktigaste verktyget för dig som chef när du vill höja motivationen hos medarbetarna.

Men det handlar inte om att ge beröm bara för sakens skull, bekräftelsen måste vara relevant och äkta.

– Hälsar du? Märker du när dina medarbetare har klippt sig? Det är det som är grejen, inte en flaska whisky eller en resa. Det kan låta lätt, men finliret är väldigt svårt. Som ledare måste du därför lära känna dina medarbetare som enskilda människor och förstå vad de vill att du ska säga till just dem för att de ska känna sig bekräftade, säger Leif E Andersson.

Källa:http://www.hrnytt.se/Ledarskap/34664_Motivera_medarbetarna
___________________________________________________________________

 

Vi är stolta över att få hälsa vår nya medarbetare Råger Ivarsson varmt välkommen till oss på COAST Konsult! Råger kommer att arbeta som säljare och ambassadör för våra CHEFKOLLEN-utbildningar.
Behöver DU kanske få KOLL på dina personalfrågor? Vi har platser kvar på våra öppna utbildningar i april och maj!!
Välkommen att ringa Råger på tel: 0706-99-25 81
www.chefkollen.se