Koll ett

[Koll Ett]

Vårt erbjudande till dig som på en dag vill lära dig de viktigaste grundläggande delarna i Arbetsrätt, Rekrytering, Avveckling, Rehab, Medarbetarsamtalet, samt de viktigaste lagarna.

Vi diskuterar och levererar svar på dom vanligaste frågorna du står inför som chef. Du får med dig konkreta verktyg och checklistor som du kommer att ha stor nytta av i din vardag som ledare för dina medarbetare.

– Ledarskap: Vikten av ledarskap. Hur skapar jag gruppdynamik?

– Rekrytering: Rekryteringsprocess, Hur säkerställer jag att jag anställer rätt person?

– Introduktion: Varför introduktion? Introduktionsplan.

– Arbetsrätt: De 10 viktigaste lagarna, Misskötsamhet – hur hanterar jag det?

– Arbetsmiljö: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Organisatoriskt och social arbetsmiljö.

– Policy: Varför policys? Vilka behöver jag?

– Medarbetarsamtal: Varför medarbetarsamtal? Lönesamtal.

– Rehabilitering: Vad har jag som arbetsgivare för ansvar? Rehabiliteringsprocessen.

– Avveckling/Uppsägning: Gör rätt från början!  Arbetsbrist och Personliga skäl, Avvecklingsprocessen och viktiga lagar

Som ett viktigt arbetsredskap erhåller du dessutom ett kostnadsfritt paket med färdiga mallar, checklistor och dokument att ta hjälp av i ditt dagliga arbete.