Koll två

[Koll Två]

Utbildningen för dig som vill fördjupa dig i dina personalfrågor. Vi orienterar oss i de senaste nyheterna inom personal-området och lagkraven som berör dig som chef.

Vi kommer under en dag arbeta oss djupare igenom följande områden:

Arbetsrätt – Diskrimineringslagen. Kravet på Lönekartläggning och likabehandlingsplan.

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö– Vad ställer Arbetsmiljöverket för krav med den nya föreskriften? Vad behöver jag göra?

Löneprocessen – Hur gör jag? Kriterier för lönesättning. Hur bedömer jag medarbetaren? Attrahera-Behåll-Utveckla Medarbetaren.

Rehabilitering – Vad innebär den nya regeln om utvidgning av arbetsgivarens nuvarande rehabiliteringsprocess och vilket är mitt ansvar? Hur ser jag och tolkar jag tidiga signaler? Vilka aktörer gör vad?

Samtalet – Retorik och samtalsmetodik i uppsägning, rehabilitering och kris. Hur gör jag?

Du kommer efter denna dag känna en större säkerhet i hur du ska agera rätt och i tid när det hettar till. Du kommer att få användbara dokument och checklistor som du kan arbeta med direkt efter utförd utbildning och som stärker dig i ditt ledarskap.