Grundläggande utbildning i personalfrågor

Pernilla Pettersson Coast Konsult
27 mar 2019
09:00-16:30
Varberg

Grundläggande utbildning i personalfrågor

Vårt erbjudande till dig som på en dag vill lära dig de viktigaste grundläggande delarna i Arbetsrätt, Rekrytering, Avveckling, Rehab, Medarbetarsamtalet, samt de viktigaste lagarna.

Vi diskuterar och levererar svar på dom vanligaste frågorna du står inför som chef. Du får med dig konkreta verktyg och checklistor som du kommer att ha stor nytta av i din vardag som ledare för dina medarbetare.

  • Ledarskap: En ledares främsta uppgifter, vad är utmaningarna som ledare?
  • Rekrytering: Rekryteringsprocessen, 5 viktiga komponenter, Uppföljning, Introduktionsprocess, och Uppstart.
  • Arbetsrätt: De 10 viktigaste lagarna, Kollektivavtal, Lokalt avtal, LAS, MBL med flera.
  • Arbetsmiljö: AML, Föreskrifter och lagar som man som chef behöver känna till.
  • Policy: Olika policys inom företaget som är viktiga att efterfölja och ha en struktur för. Personalhandbok med mera.
  • Medarbetarsamtal: Utvecklingssamtal, Lönesamtal, Avtal med mera.
  • Rehabilitering: Arbetsgivares skyldigheter, Arbetsbrist, Personliga skäl, Avvecklingsprocessen och viktiga lagar.

Utbildningen går i ett rasande tempo, du kommer att få ett nytt nätverk med likasinnade, du kommer att längta efter dina medarbetares frågor och vara trött men inspirerad när du kommer hem! Som ett viktigt arbetsredskap erhåller du ett kostnadsfritt paket med färdiga mallar, checklistor och dokument att ta hjälp av i ditt dagliga arbete.