Tjänster

Personalfrågor

Vi erbjuder tjänster inom:

 • Personalfrågor/Chefsstöd
 • Stöd i organisations och ledningsfrågor
 • Rekrytering / Kompetensförsörjning
 • Utbildning / Kompetensutveckling

Personalstöd när du behöver det!

Vi fungerar som en personalavdelning till företag som saknar egen, men även som en utökad specialistresurs till befintliga personalavdelningar. Vi kompetensutvecklar chefer och medarbetare på ditt företag för att säkra företagets utveckling.

Du kan anlita oss som ett stöd i personalfrågor för löpande uppdrag eller till specifika riktade projekt. Vi skräddarsyr utefter ditt företags behov. Vi jobbar även i abonnemangsform, där vi finns tillgängliga på ett mer flexibelt sätt.

Det kan handla om ”mjukvaran”- att komma igång med utvecklingssamtal, utveckla prestationer, rekrytera personal, rehabilitera, utveckla ledarskapet eller lösa konflikter. Det kan handla om ”hårdvaran” – lagar och avtal, uppsägningar/avveckling, personalhandbok och upprätta policys.

Exempel på frågor vi kan hjälpa dig med:

Strategiskt och operativt personalarbete

Chef/Ledarstöd

Arbetsrättsliga frågor

Hjälp vid fackliga förhandlingar

Uppsägningar

Diskrimineringsfrågor

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Lönekartläggning

Personalprocesser

Personalhandbok, Introduktioner, Policydokument

Rehabiliteringsfrågor

Medarbetarsamtal, Lönesamtal

Konflikthantering

Teamutveckling

Verksamhetsövergång/Personalhantering vid företagsförvärv

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring dina frågor.

Pernilla Allhage 0722-16 84 00 ,

Marika Andersson  0709-68 89 41

E-post: info@coastkonsult.se

Kompetensutveckling

Personalfrågorna har blivit allt viktigare för att driva en framgångsrik verksamhet .De flesta verksamheter uttrycker, enligt flertalet undersökningar, att personalen är deras viktigaste resurs. Som chef ställs du idag inför flera och större utmaningar då du förutom att leverera resultat – förväntas attrahera, driva, utveckla och hitta nya spännande utmaningar för dina medarbetare.

Dessutom förväntas du kunna hantera svåra personalfrågor och upprätthålla ditt förtroende som chef för att behålla nyckelpersonal i en allt tuffare konkurrens.

Känner du att du står rustad för detta? Om inte… så har vi lösningen för dig!

Vi erbjuder endagsutbildningar till dig som är ny som chef eller har en personalledande roll och känner att du inte helt och hållet har koll på de personalrelaterade frågor som din personal förväntar sig att du ska kunna som chef, eller vad du ska svara på de personalrelaterade frågor som dyker upp i din arbetsvardag.

Känner du att du vill ha grepp om de absolut vanligaste frågorna som t.ex hur du som arbetsgivarrepresentant hanterar rehabprocesessen, hur du löser en avvecklingutan att göra några formella fel, hur du kommunicerar och hanterar din ledarroll på bästa sätt, hur du håller medarbetarsamtal på ett för dig och medarbetaren effektivt sätt, samt få en bild av de viktigaste lagar och regler som berör din personal?

Ge då dig själv förutsättningar att vara en bra chef för dina medarbetare!

Boka in dig på utbildning hos oss på Chefkollen så får du koll!

Rekrytering

Rätt talang på rätt plats är företagets nyckel till framgång

Behöver du nyanställa, eller ersätta personal som slutar? Vi arbetar med att hjälpa dig hitta specialister, generalister och chefer till ditt företag. Du kan få hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi är specialister inom HR, Ekonomi, Sälj, Marknad, Produktion.

En lyckad rekrytering handlar om att få hjälp med att se på sitt eget företag med objektiva ögon. Vad har vi för kultur, personligheter, kunskaper och erfarenheter i företaget idag , och vad behöver vi för kompetens för att kunna växa ännu mer tillsammans?

Vi kan rekrytering, låt oss hjälpa dig!

Du kan få hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi har en fast pristariff på alla våra rekryteringar.

Vår rekryteringsprocess

 • Förarbete
  Kundkännedom, Kravspecifikation, Tidsupplägg
 • Annonsproduktion
  Interna & Externa annonsbokningar.
 • Kandidatsökning
  Via våra nätverk samt inkomna ansökningar.
 • Urval aktuella kandidater
 • Intervjuer
 • Kandidatförslag till kund
 • Djupintervjuer tillsammans med kund
 • Referenstagning
 • Personlighetsbedömning 
  OPQ-profil 
  (vid behov)
 • Avslut – Uppföljning
  Eventuell utformning av introduktionsprogram.

Vi arbetar i våra rekryteringar med profilverktyg som OPQ, MQ, DISC, Assessio och Thomas International. Vi lämnar 100 dagars garanti på våra uppdrag, är du inte nöjd – då gör vi om rekryteringen utan kostnad. Välkommen att kontakta oss för hjälp med din rekrytering på tel: 0722-16 84 00 eller skicka förfrågan via e-post : info@coastkonsult.se

STÖD I ORGANISATIONS OCH LEDNINGSFRÅGOR

Står du inför en förändring eller omstrukturering? Behöver du hjälp & stöd i din ledningsgrupp?

Vi kan hjälpa dig genom att tillhandahålla rådgivning, struktur och operationellt stöd i dessa frågor.